Amos Oz: Kako izliječiti fanatika

Tockazarez.hr

02.08.2023

Amos Oz: Kako izliječiti fanatika

Envato

Dok je jedan religiozni čovjek sjedio na terasi jednog kafića, pristupio mu je i pored njega sjeo jedan stariji čovjek.

Kasnije se ispostavilo da je riječ o Bogu osobno.

Njegov sugovornik je odlučio iskoristiti priliku i postaviti mu jedno od gorućih pitanja: “Čija je religija najispravnija? Ona katolička ili protestantska? Židovska? Ili pak muslimanska?”

“Da ti budem iskren”, odgovori mu Bog, “a nisam religiozan. Nikad to nisam ni bio i religija me uopće ne zanima.”

Amos Oz: Kako izliječiti fanatika. Fraktura, Zagreb, 2006.