Gdje se točno nalazi strah?

Maksim Morlakov

25.06.2023

Gdje se točno nalazi strah?

Envato

Isusov famozni govor o poslanju apostola jedan je od pet njegovih velikih govora koji se nalaze u Evanđelju po Mateju.

Broj pet svakako aludira na pet Mojsijevih knjiga. Pozvani smo povući paralelu između onog događaja iz Staroga zavjeta kada Mojsije na rubu Crvenog mora viče svojim sunarodnjacima “Ne bojte se! Čekajte samo, i vidjet ćete, da će vam Gospod pomoći danas” (Izl 14,13) te Isusove poruke svima onima koji ga nastoje slijediti – “Ne bojte se!”. Nema velike razlike.

Govor o poslanju je jako konkretan: strah je realan zato što će na Isusovom putu dolaziti do opasnosti i za dušu i za tijelo. To je realna opasnost. No, put evanđelja vodi iz tame u svjetlo te iz zbunjenosti u jasnoću.

Između govora o poslanju i uskršnjeg susreta sa ženama (usp. 28,5.10) Matej spominje još dva susreta u kojima Isus govori učenicima da se ne boje: jedan je na moru, kada ga zamijene s duhom (usp. 14,27), drugi je na gori Taboru, gdje se učenici plaše zato što se pred njihovim očima otvorilo Nebo (usp. 17,7).

Nebo, more i grad

Nebo, more i grad. To su tri mjesta straha u Evanđelju po Mateju. Ova topografija straha iliti otkrivenja je nevjerojatno fascinantna. Dok ovo pišem, pogled mi bježi na “Imaginarni atlas” na zidu. Ovaj atlas samo na prvu izgleda kao klasična karta svijeta. No, Ilja Maso i Saskia Sombeek zamijenili su nazive gradova, rijeka i planina pojmovima iz svijeta doživljaja i emocija.

Ustajem vidjeti gdje se na ovoj karti nalazi “strah”. Iako ih na početku ne mogu pronaći, naposljetku otkrivam dva sela i jedan gradić s nazivom “Strah”. Strah je, naravno, uvijek tu, ali strateški nije toliko bitan.

Na dijelu svijeta pod nazivom “Izvor inspiracije” lokalitet “Strah” nalazi se na rubu planinskog lanca čiji se najviši vrh zove “Koncentracija”. Tko se odluči nastaviti put, starom cestom će prvo doći do “Humora“. Od tog dijela se lako može doći do sela “Kombinacija“, “Elementi“, “Važno” i “Razvoj“. Daleko na jugu nalazi se ravnica koja je označena kao “plodno tlo”. Iz nje se može vidjeti “Strah” samo kao malo planinsko selo koje se prilijepilo uz jednu padinu.

Zanimljivo je primijetiti da se usred planine nalazi otprilike od Straha pet puta veća metropola “Kreacija”. No, do “Kreacije” vodi “transkontinentalni plinovod Nastajanja“. U planinama je raspoređeno čak i sedam jezera: “Buđenje”, “Kretanje”, “Puštanje”, “Igra”, “Razjasniti” i “Uspjeti”. Potonje jezero nalazi se neposredno prije mjestašca pod nazivom “Strah”. Jer strah doista postoji.

Strah je strateški nebitan

Sviđa mi se ova karta kao podrška Isusovom govoru o poslanju u Matejevom 10. poglavlju. Strah je dio našeg života, ali nalazi se na samom rubu planinskog lanca Inspiracije. Strah ne dominira u Božjem kraljevstvu. Zato nema razloga previše se bojati.