Kardinal Marx: Crkva mora biti tu za sve, ne samo za kršćane

Tockazarez.hr

10.07.2023

Kardinal Marx: Crkva mora biti tu za sve, ne samo za kršćane

Julia Steinbrecht/KNA

Kardinal Reinhard Marx iz Münchena naglasio je da kršćani moraju ostati univerzalisti: “Ako se odreknemo toga, nismo živjeli srž kršćanstva”.

Münchenski kardinal Reinhard Marx smatra da se u Crkvi propušta gledati i vidjeti širu sliku. “Crkva sama za sebe, to je hereza”, drugim riječima krivo učenje, kazao je na konferenciji o političkom kršćanstvu na Evangeličkoj akademiji u Tutzingu. Političku relevantnost ima samo ona Crkva koja kaže da je tu za sve. Za njega je centralno da svi ljudi ostaju sestre i braća. “Ako se odreknemo toga, nismo živjeli srž kršćanstva”, nadodao je. Kršćani moraju ostati univerzalisti.

S obzirom na mnoge kršćane koji su napustili i Katoličku i Evangeličku crkvu, nameće se pitanje kako manjina može reći nešto za sve? Sljedećih nekoliko desetljeća Crkvu očekuje “vrlo bolan proces” u kojemu će se kršćani morati iznova uvjeriti u svoju poruku i poslanje. Ali Marx ipak smatra da Crkva može širiti svoju poruku kao manjina. Da bi to učinila, ona mora biti u stanju reći: “Kraljevstvo Božje je sada, ovdje!”

Marx je inače govorio na akademiji u čast protestantskog biskupa Heinricha Bedford-Strohma, koji će svoju dužnost na jesen predati svom nasljedniku Christianu Koppu.

KNA