Predstavljanje: “Filozofija za razumijevanje teologije” (Diogenes Allen i Eric O. Springsted)

Tockazarez.hr

17.05.2023

Predstavljanje: “Filozofija za razumijevanje teologije” (Diogenes Allen i Eric O. Springsted)

Naslovnica knjige

Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti vam knjigu Filozofija za razumijevanje teologije autora Diogenesa Allena i Erica O. Springsteda.

Radi se o hrvatskom prijevodu drugog izdanja knjige Philosophy for Understanding Theology, udžbeniku filozofije posebno namijenjenom studentima teologije. S obzirom da slično djelo ne postoji na hrvatskom jeziku, ova knjiga predstavlja posebno važan dodatak izdavačkom nizu Bibliotheca Flaciana.

Knjiga Filozofija za razumijevanje teologije na razumljiv i jednostavan način nudi pregled glavnih dodirnih točaka teologije i filozofije. Prolazeći kroz povijest filozofije od predsokratovaca do danas, ova knjiga iscrpno objašnjava nastanak i razvoj pojedinih filozofskih koncepata, pitanja i usmjerenja koja su kasnije izvršila važan utjecaj na nastanak i razvoj pojedinih kršćanskih nauka i smjerova u teologiji, kao i na pojedine važne teologe. U fokusu knjige, dakle, nije povijest filozofije kao takve, već povijest onih elemenata filozofije koji će čitatelju omogućiti dublje i temeljitije razumijevanje teologije. S obzirom da se studenti teologije često susreću s problemom da poveznice između teologije i filozofije u literaturi nisu eksplicitno izražene, ova knjiga nastoji popuniti tu prazninu.

Djelo je propedeutičko-udžbeničke naravi, pisano jednostavnim jezikom, no uz poštivanje filozofske terminologije. Autori kroz 13 poglavlja iznose pregled zapadne filozofije, polazeći od predsokratovskih filozofa i Platona, preko Platonističke tradicije, Aristotela, srednjovjekovne i novovjekovne filozofije, sve do suvremenih pokreta poput egzistencijalizma i dekonstruktivizma. Građa je dobro strukturirana te prvenstveno prati razvoj teologije, odnosno elemente filozofije koji su izvršili ključan utjecaj na teologiju.

Knjiga Filozofija za razumijevanje teologije djelo je dvojice sveučilišnih profesora s dugogodišnjim iskustvom u nastavi filozofije i sustavne teologije. Njihov pregled pisan je jednostavnim stilom te usredotočen na one elemente filozofije koji su od ključne važnosti za razumijevanje teoloških nauka i rasprava. S obzirom na rečeno, ova knjiga će zasigurno pobuditi interes ne samo studenata, već i šire javnosti.

Knjiga sadrži 324 stranice u mekom uvezu, prijevod potpisuje Andrej Bukovac-Mimica, a objavljena je u suizdavaštvu Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik i Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Cijena knjige iznosi 26,00 €, a može se naručiti kod izdavača na telefon 01 48 28 915 ili putem e-maila: izdavastvo@tfmvi.hr