Prestanite veličati Mariju kao majku

Tockazarez.hr

29.05.2024

Prestanite veličati Mariju kao majku

Foto: Canva

Mariju se često svodi samo na ulogu majke dok je muškarci vole opisati kao tihu službenicu, komentirala je Friederike Frücht, glavna urednica časopisa Junije.

Marija je nedvojbeno jedna od najpoznatijih žena katoličke vjere, a vjernici je diljem svijeta štuju kao majku Isusa Krista. Zato je svibanj poseban i važan mjesec: sav je u znaku Bogorodice. Katolici ovaj mjesec posebno obilježavaju pjevajući marijanske pjesme, ukrašavajući oltare i hodočasteći u marijanska svetišta.

Marija je tijekom stoljeća dobila mnoge nadimke koji su je neizravno karakterizirali: Majka Božja, poslušna službenica, Djevica Marija te bezbroj drugih naziva. Buduću da je svedena isključivo na ulogu majke, njezini atributi i nisu toliko raznoliki. No, Marija ipak ima važnu ulogu u povijesti spasenja: bez nje Isus Krist odnosno Bog nikada ne bi došao na svijet. U crkvenoj su povijesti osobito muškarci koristili njezinu ulogu kako bi je opisivali kao pasivnu i šutljivu ženu, a njezin se primjer još uvijek koristi za sputavanje žena. No, u toj se priči često zanemaruje nešto veoma bitno.

Koliko je Marija morala biti snažna i hrabra žena da se u ondašnjem patrijarhalnom okruženju odluči za dijete koje nije bilo od njezinog zaručnika? Kakvom je to nadom ona morala biti ispunjena, vjerujući da čini pravu stvar i da će naposljetku biti sve u redu?

Sam pogled na ovu situaciju pokazuje da je Marija bila više od tihe “Majke Božje”. Ona je bila nadasve hrabra i djelatna, a u Lukinom evanđelju ona za sebe kaže da je Bog u njezinome životu učinio velike stvari te da će moćne zbaciti s prijestolja, a ponizne uzvisiti. Radosnu vijest ovdje ne naviješta muškarac, nijedan učenik ili anđeo nego upravo Marija.

Kako možemo slaviti Mariju, bez priznavanja njezine prave uloge u povijesti spasenja? Lako nam je  prepoznati ulogu muških učenika te u skladu s tim njihovim suvremenim kolegama dati “prikladnu” ulogu u instituciji. No, kakvu ulogu mi, žene, možemo imati s Marijom kao uzorom? Jer ona je višeslojan uzor i to ne samo s jednom osobinom.

Friederike Frücht / katholisch.de