Leonardo Boff: Očima siromaha

Tockazarez.hr

22.08.2023

Leonardo Boff: Očima siromaha

Werner Schüring/KNA

U onoj se mjeri, u kojoj su kršćani, pa i sama hijerarhija, prodirali u područje siromaha, pokazivalo da je njima potreban novi oblik prisutnosti Crkve.

Ovo pomicanje mjesta događaja na “kontinent siromašnih” otvorilo je Crkvi oči za njihovu patničku povijest i za ono institucionalizirano nasilje kojemu su oni izloženi.

Mnogoglasno opjevani razvoj ide na račun siromašnih i upravlja se protiv njih jer ponor između bogatih i siromašnih postaje sve dublji i ide do svjetskih razmjera. Crkva je, prije svega, otkrila vrijednost siromašnih, njihovu otpornost, dostojanstvenost njihove borbe, njihovu solidarnost, njihovu s nježnošću povezanu snagu za život i za obitelj, njihovu sposobnost da čitavu Crkvu evangeliziraju.

U suživljenju s njima Crkva postupno mijenja svoje gledanje: mjesto da siromaha gleda očima bogataša, počinje ga gledati očima siromaha. Gledajući s društvene pozicije siromaha, ona osjeća da se moraju mijenjati strukture društva u smjeru prema više pravednosti, zajedništva i suodlučivanja.

Leonardo Boff, Nježnost i snaga. Franjo Asiški – štivo za siromašne, Svjetlo riječi, Sarajevo 1988.