Novi nivo kršćanstva: Crkva koja ne osuđuje

Tockazarez.hr

19.10.2023

Novi nivo kršćanstva: Crkva koja ne osuđuje

Envato

“Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga. On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.” (2 Kor 3,5-6) 

U svojim poslanicama zajednici u Korintu, sveti Pavao opisuje prijelaz s Mojsijevog zakona poslušnosti ka životu u milosti, koja nam omogućuje da budemo dobri jer je to zapravo naša iskonska narav usavršena u Kristu. Ako je Mojsijevo lice bilo tako sjajno da ga ljudi nisu mogli izravno gledati, koliko je svjetlije lice Krista koji nas oslobađa straha da živimo u slobodi djece Božje? Prvi zakon bio je napisan na kamenim pločama, Isusov zakon zapisan je u našim srcima.

Pavlovo propovijedanje nastojalo je stvoriti most od prvog saveza zapovijedi do dubljeg saveza milosti. Kontinuitet između dvaju saveza bio je bitan ako su Pavlova židovska braća i sestre htjeli čuti njegov poziv da prijeđu Kristu.

Matejevo evanđelje traži isti kontinuitet: Isus nije došao dokinuti Zakon, nego ga ispuniti. Naredbe koje je dao Mojsije imale su za cilj održati ljude u ispravnom odnosu s Bogom i međusobno. Ali poslušnost njima u smislu da se ne ubija, ne krade, ne laže, ne žudi ili drugo, bio je samo početak. Ući u intiman odnos s Bogom i sa zajednicom značilo je biti ispunjen Duhom Svetim u ljubavi, Božjim unutarnjim životom.

Putovanje od prvoga saveza do ispunjenja – djelo je milosti u susretu s našom slobodom. Učeništvo je svakodnevni izbor koji moramo učiniti kako bi slijedili poticaje milosti i vodstvo Duha. Oni koji to učine dožive svojevrsni skok u kvaliteti izvršavanja svakodnevnih životnih zadataka i u odnosu s drugima. Strpljenje rađa strpljenje, velikodušnost potiče oponašanje, a vedrina donosi radost svima.

Papa Franjo opisao je evangelizaciju ne kao pobjeđivanje u vjerskim ili teološkim raspravama, već kao proces privlačenja ljudi svjedočanstvom ljubavi. Vjera u Krista postaje neodoljiva. Ohrabrenje djeluje bolje od kritike. Otvorenost potiče povjerenje i suradnju. Papin apel za Crkvu koja ne osuđuje i otvara svoja vrata svima bez etiketiranja, osobito izgubljenima i ranjenima, njegov je pojam učinkovite evangelizacije. Ovo je slika Duha koji djeluje u nama, čiji rezultati se s vremenom jasno vide. To je prava radost evanđelja.

Pat Marrin, “A new covenant”.
Objavljeno u National Catholic Reporter.