Novi prefekt smatra da progresivne inovacije Crkve u Njemačkoj nisu izlaz iz krize

Tockazarez.hr

13.09.2023

Novi prefekt smatra da progresivne inovacije Crkve u Njemačkoj nisu izlaz iz krize

Foto: Pixabay

Novi prefekt Dikasterija za nauk vjere, Víctor Manuel Fernández, smatra da progresivne inovacije nisu izlaz iz krize u Crkvi u Njemačkoj.

Novi prefekt, nadbiskup Víctor Manuel Fernández, vrlo je kritičan prema njemačkom Sinodalnom putu. Crkva u Njemačkoj ima ozbiljnih problema i očito mora razmišljati o novoj evangelizaciji, rekao je u razgovoru za “National Catholic Register” u ponedjeljak. Pritom smatra da ona više nema teologa na razini prijašnjih vremena. “Rizik Sinodalnog puta leži u vjerovanju da će Crkva u Njemačkoj procvjetati ako dopusti neke progresivne inovacije”, istaknuo je Fernández, nadodavši kako to nije ono što papa Franjo predlaže. Fernández je svoje izjave ipak malo ublažio istaknuvši da još uvijek ne zna previše o Sinodalnom putu.

Što se tiče crkvenoga nauka, novi prefekt razlikuje dva jednako važna značenja: uz statično značenje, koje se odnosi na tradicionalni nauk koji se mora čuvati i sačuvati netaknutim, postoji i dinamičko značenje koje pripada samo Papi zbog jedinstvene karizme vršenja “učiteljske službe”. Nijedan biskup nema poseban dar Duha Svetoga da prosuđuje crkveno učenje, niti prefekt za nauk vjere niti kardinal Raymond Burke, koji je posebno kritičan prema papi Franji.

Heretici bi uvijek vjerovali da znaju što je pravi nauk Crkve. “Nažalost, danas ne samo da neki progresivci čine ovu grešku, već paradoksalno i neke tradicionalističke skupine”, naglasio je Fernández. Evanđelje je uvijek isto, zato se crkveni nauk i ne mijenja, ali Crkva ipak raste i sazrijeva u svom razumijevanju evanđelja. Crkvi su nekada potrebna stoljeća da razjasni aspekte doktrine koje prije nije tako jasno vidjela, kazao je prefekt i nadodao kako danas “Crkva osuđuje mučenje, ropstvo i smrtnu kaznu, ali to se nije dogodilo s istom jasnoćom prethodnih stoljeća.”

Prema Fernándezu, dikasterij za nauk vjere može biti prostor u kojem se mogu voditi rasprave o dubljem razumijevanju vjere.