Većina mladih Francuza vjeruje u Boga

Tockazarez.hr

26.05.2023

Većina mladih Francuza vjeruje u Boga

Envato

Najnovija istraživanja odnose se na vjeru mladih u Francuskoj: 59% mladih od 18 do 24 godina čine kršćani. Anketa Francuske biskupske konferencije pokazuje još jedan zanimljiv trend.

 

Većina mladih u Francuskoj vjeruje u nešto. Međutim, manje od trećine (30%) mlađih od 25 godina deklarira se kao kršćani, prema rezultatima istraživanja instituta za istraživanje javnog mnijenja Odoxa, koje citira list “La Croix”. Sukladno tome, 74% ispitanika starijih od 65 godina izjavilo je da su kršćani. Nije se pravila razlika između različitih kršćanskih denominacija, poput katolika, pravoslavaca ili protestanata.

62% ljudi u dobi između 25 i 34 godina  izjavilo je da vjeruje u boga; među osobama u dobi od 18 do 24 nalazi se 59% vjernika. Prema dostupnim podacima, 53% mlađih od 35 vjeruje u život nakon smrti. Bitno je naglasiti da je 1005 Francuza intervjuirano za Odoxa istraživanje.

59% mladih u dobi od 18 do 24 je kršteno

Prema istraživanju instituta za istraživanje mišljenja Ifop, objavljenom u rujnu 2022., 59% mladih od 18 od 24 godine u Francuskoj je kršteno. U većini slučajeva (97%), riječ je o odluci roditelja umjesto djece.

U travnju je istraživanje Francuske biskupske konferencije pokazalo porast broja krštenih odraslih osoba u zemlji. U 2023. za Uskrs kršteno je 5463 odraslih osoba, među kojima je i dosta mladih. 33% onih koji se trenutno pripremaju za krštenje imaju između 18 i 25 godina. U 2019. iz ove dobne skupine bilo je 23% zainteresiranih.

KNA