Više od 90.000 katolika napustilo Crkvu u Austriji

Tockazarez.hr

13.01.2023

Više od 90.000 katolika napustilo Crkvu u Austriji

Starija generacija katolika u Austriji još je pripadala Katoličkoj crkvi. Tu nije bilo pitanja, treba li napustiti Crkvu ili ne, jer druge opcije nije bilo. Istaknuti teolog Paul Zulehner kazao je ovih dana, kako je današnje napuštanje Crkve svojevrsno odreknuće od naslijeđenog kršćanstva, posebice u vremenu kada postoji veći izbor – pa i po pitanju religije, vjere. Toga u davnim vremenima nije bilo.

Ključno je pitanje – smatra on – hoće li Crkva uspjeti ponovno „pridobiti“ ljude. Zulehner naglašava jaz koji postoji između Crkve, navještaja i nauka s jedne, a života ljudi s druge strane. Ta se pitanja postavljaju općenito u cijeloj Europi, samo što je Crkva, očigledno, spora u suočavanju sa suvremenim svijetom i pitanjima koja se danas postavljaju odnosno brinu čovjeka 21. stoljeća… Zulehner smatra kako je površno misliti da je isključivo riječ o „crkvenom porezu“, što se inače voli i reći za Njemačku.

Samo u 2022. godini u Austriji zabilježeni je veliki broj katolika koji su napustili Crkvu. Točnije rečeno, riječ je o 90.808 katolika. To je čak i više nego u 2010. godini, koju su obilježili skandali. Tada je 85.960 katolika napustilo Crkvu, nakon što se doznalo za ne baš mali broj slučaja seksualnog zlostavljanja.

Teologinja Regina Polak također vidi moguće distanciranje koje se pojavilo za vrijeme pandemije izazvane koronavirusom. Ljudi su tijekom pandemije stekli nepovjerenje prema vlastima, znanosti i institucijama. A ta se distanca pojačala i prema instituciji Crkve. Ipak ona smatra da je skandal seksualnog zlostavljanja jedan od snažnih okidača za napuštanje Crkve, iako ističe dobar dugogodišnji preventivni rad u Austriji.

Biskup Manfred Scheuer iz Linza vidi bijes, otuđenje, ponekad i razočaranje razvojem Crkve, posebno kod onih koji su se godinama angažirali i tražili promjene. Ali postoje i oni katolici koji su često imali samo nekoliko izoliranih dodirnih točaka s Crkvom – kazao je Scheuer – primjerice na crkvenim slavljima krštenja, prve pričesti, krizme ili vjenčanja, pa i svetkovinama poput Uskrsa i Božića.

„Nemojte se šokirati“

Da su potrebni jaki biskupi koji provode pastoralne koncepte, osobito na području pastorala djece i mladih, misli teologinja Polak. Ona između ostalog vidi priliku kroz promicanje vjerske edukacije za odrasle koji su zainteresirani naučiti više o vjeri. Ali i poticanje vjernika na suradnju i angažman u zajednicama, što u ovom slučaju znači dijalog i sinodalnost, ponajviše potaknut Sinodalnim putem u Njemačkoj kao i na razini Crkve u svijetu.

I Crkva u Njemačkoj pati od problema sve većeg odlaska vjernika. U posljednje vrijeme ponajviše oni koji su čak i bili angažirani do samoga kraja. Njihovi su razlozi često razočaranje zbog sporih ili skoro pa i nepostojećih reformi, ili manjak volje za određenim promjenama. Hoće li Crkva uspjeti uhvatiti se u koštac sa svim izazovima današnjice, pokazat će budućnost.